مردی از جنس محبت

[padding right="10%" left="10%"][/padding] پیرمرد با ظاهری ساده و دوست داشتنی [...]