نقد و بررسی تریل کویر T2

تریل یا سرطان؟ روز اول که ظاهر این موتور [...]