نکاتی در باره موتور سواری در هوای بارانی

  نکته اول اینکه اگه واقعا مجبور نیستید در [...]