توضیحات

مشخصات

طول 210 سانتی متر

عرض 140 سانتی متر

تحمل وزن تا 150 کیلومتر

دارای  پشه بند

 

ابعاد بسته بندی

ظول 20 سانتی متر

عرض 13 سانتی متر