طلق جلوی CRF

دارای پایه جی پی اس و تنظیم ارتفاع و درجه