توضیحات

بیواک کیسه خواب

کیسه بیواک در واقع کاوری است که اولا باعث ضد آب شدن کیسه خواب می شود

ثانیا به عنوان عایق حرارتی عمل می کند و مانع خروج گرما از داخل کیسه خواب به بیرون می شود .

هنگامی که هوا بسیار سرد است حتی کیسه خواب هم جوابگو نیست

و فرد احساس سرما می کند و این مورد در هوای سردتر می تواند بسیار خطرناک باشد

در این حالت کیسه بیواک عملکردی مانند پتوی نجات خواهد داشت و باعث می شود هوای گرم به بیرون راه پیدا نکند و فرد را از سرما زدگی نجات دهد .

باتوجه به وزن کم و حجم کوچک این کیسه های بیواک داشتن یکی از آنها مخصوصا در فصل زمستان به شدت توصیه می شود .