قاب زنجیر CRF با نصب این قاب زنجیر وقتی زنجیر را چرب میکنید دیگر نگران پاشیدن روغن به موتور سیکلت نیستید